สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 26082  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 23 - 24 พ.ย. พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง นำโดย ผอ.พิทยาภรณ์ เรืองฤทธิ์ พร้อมวิทยากร ได้ ดำเนินกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กีฬาดอยแสนใจเกมส์ 2560

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ดอยแสนใจเกมส์ขึ้น และมีโอกาสได้ต้อนรับ นายวิเศษ เชยกริน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ประดิษฐ์โคมลอย+กระทง…###

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทง ของแต่งละชั้นเรียน ป.1-ป.6 และประดิษฐ์โคมลอย เนื่องในวันยี่เป็ง หรือ วันลอยก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…อบรมจินตคณิตคิดเลขเร็ว…###

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซางได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จินตคณิตช่วยคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนบ้านป่าซาง ฯ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรค......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…อำลาลูกศิษย์…###

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ครูจิราพร ม่วงสุข และครูธนพร เขียวสาคู ได้กล่าวอำลาลูกศิษย์ เนื่องจากก้าวสู้วันเกษียณอายุราชการ และเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน และท่านได้มอบของรางวัลอื......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…เกษียณอายุราชการ สพป.ชร.3…###

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางฯ ร่วมกับคณะครู เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ สพป.ชร.3 โดยมีครูจิราพร ม่วงสุข และครูธนพร เขียวสา......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…เข้าค่ายหอฝิ่น…###

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายโดยให้เด็กเข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…มุทิตาจิตกลุ่มศรีป่าซาง…###

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซาง ได้จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต แด่ผู้อำนวยการและครูกลุ่มศรีป่าซาง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.60 โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรค......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ล่องเรือน้ำโขง...###

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซาง ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 7 ท่าน โดยร่องเรือสำราญ และทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์ ริมฝังโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…สืบชะตาตานก๋วยสลาก…###

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดกิจกรรมสืบชะตา ครูจิราพร ม่วงสุข และครูธนพร เขียวสาคู และร่วมตานก๋วยสลาก โดยมีพระอธิการเจริญ ถิรธัมโม เจ้าอาวา......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ร่วมกิจกรรม To Be Number One …###

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านป่าซางฯได้เข้าร่วมมหกรรมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One จัดโดย สพป.ชร.3 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…สานก๋วยสลาก…###

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านป่าซางฯได้เชิญวิทยากรชาวบ้านมาสาธิต และสอนวิธีการสานก๋วยสลากให้แก่เด็กๆ และฝึกให้นักเรียนได้สร้างงานฝีมือของตนเองที่เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…แข่งทักษะกลุ่มศรีป่าซาง…###

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซาง จัดการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) โดยมี โรงเรียนในกลุ่มเครือ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.1-3...###

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าเที่ยวชมปางช้างเผือก และชมกา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560