สมเด็จย่า ปี 2561
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 109 อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 19947 ครั้ง Your IP Address is 54.161.116.225
          วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 118 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ในโอกาสนี้ นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อม นายชยภัทร เถื่อนคำ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายบนดอยตุง
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 118 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ในโอกาสนี้ นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อม นายชยภัทร เถื่อนคำ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายบนดอยตุง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 (ภาพ : มยุรี,pr.cr(สู้ๆ) / ข่าว : กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษราย นายณรงค์เดช กันทะเนตร ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ:ณัฐพงศ์/ข่าว:กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ได้เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องหิรัญนคร สพป.เชียงราย เขต 3 ซึ่งจะมีการทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น.(ภาพ/ข่าว:กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” ครั้งที่ 40/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference สพป.เชียงราย เขต 3 (ภาพ,ข่าว-กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่จาก สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งมีกำหนดเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ระหว่างวันที่ 16-19,22 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภาคค่ำ นายจักรพงศ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 3 เป็นตัวแทนร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ อาคารเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความนอบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการจุดเทียนและสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เท่ากับพระชนมพรรษาของพระองค์ (ภาพ : จักรพงศ์ / ข่าว : กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายจักรพงศ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ภาพ:วงศธร,กิ่งดาว/ข่าว:กิจฤชา)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า