วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 87 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 17306 ครั้ง Your IP Address is 54.198.104.202
          วางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ"สมเด็จย่า" ของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
วางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ"สมเด็จย่า" ของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน นำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเยียวยาจิตใจต่อเนื่องแก่นักเรียนผู้ประสบภัย นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม 36 ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเยียวยาจิตใจต่อเนื่องแก่นักเรียนผู้ประสบภัย ให้สภาพจิตใจ กลับมาสู่ภาวะปกติ และกำหนดแนวทางในการดูแลเยียวยาจิตใจต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงโรงเรียนและชุมชน โดยมี ครูประจำชั้น และครูแนะแนวเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและกำหนดมาตรการดังกล่าว ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference สพป.เชียงรายเขต 3 (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference สพป.เชียงรายเขต 3 (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
แสดงความยินดีกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพป.เชียงรายเขต 3 พร้อมด้วย ผอ.สพท.เชียงรายเขต 1,2 ,สพม 36 และคณะ เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ตรวจเยี่ยม การจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 ,นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู(คูปองครู) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู รหัส 612 99 1011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สหวิทยาเขตแม่สายเหนือ สพป.เชียงรายเขต 3 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รอง ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 เป็นประธานการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของสหวิทยาเขตไร่ศรีซางคำ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)สังกัด สพป.เชียงรายเขต 3 (ภาพ/มยุรี,ข่าว/ชายศิริ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ นักเรียนสังกัด สพฐ.และผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คน นายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพท.เชียงรายเขต 3 นายมนต์ชัย ปานธูป ผอ.สพม 36 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนประสบเหตุ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ นักเรียนสังกัด สพฐ.และผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คนที่ประสบเหตุพลัดหลงในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Conference สพป.เชียงรายเขต 3 (ภาพ/ชายศิริ,ข่าว/มยุรี)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/12 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า