ก้าวคนละก้าวไปกับพี่ตูน
 


               
          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 นายวิเศษ เชยกรินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวิรัตน์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.เชียงราย นายสุพิชญา ฤทธิ์รักษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 นายพิสิฐ ไชยชนะ ผอ.ร.ร.บ้านรวมมิตร ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบ 1 ปี ของนางวรรญมาศ จันทรา ผอ.โรงเรียนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมเดินวิ่งในโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย "คนแม่จัน ก้าวด้วยใจ ไปกับพี่ตูน" ณ หอพระหน้าสถานีตำรวจอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (คุณชาย ภาพ-ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 13006 ครั้ง Your IP Address is 54.234.0.2
          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง "ดอยหลวงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
 


          

 
          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผา "โป่งผาเกมส์ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล อ.แม่สาย จ.เชียงราย
           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 นายวิเศษ. เชยกรินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวิรัตน์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.เชียงราย และคณะเข้าเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ผลงานฝีมือนักเรียนในกาดละอ่อนแม่คำ นำสู่วิถีพอเพียง ครั้งที่1 ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติชัย เมืองมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง "ดอยหลวงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สพป.เชียงรายเขต3 ยินดีต้อนรับนายกิตติชัย เมืองมา ผอ.สพป.เชียงรายเขต3 ด้วยความยินดียิ่ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงรายเขต3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แลพนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผอ.สำนักต่างๆ ในสพฐ. ตรวจราชการ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย แลพห้องเรียนของอาคารพระราชทานต้านแผ่นดินไหว ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างกำแพงแก้วรอบพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้านำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวรพงษ์ สันติวงค์ นายจรัญ แจ้งมณี รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รวมถึง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และรองผอ.สพม.เขต 36 ผอ.สถานศึกษร่วมให้การต้อนรับ.....(เรียบเรียงข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมกับบริษัท ทรู คอเปอร์เรชัน จำกัดมหาชน จัดอบรมโครงการ junior Start Up Thailand 4.0 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อ โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
$$$...นายธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำของกินของใช้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืชที่ไม่สบายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (สมศักดิ์ ทรายแก่น...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย Cluster 16 ณ โรงแรมเอ็มบูติครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/5 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า