สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 49872  ครั้ง

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เล็กและการแข่งขันหุ่นยนต์ให้โรงเรียนมัธยมเครือข่าย

     ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 บุลากรจำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คนของโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เล็กและกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

     ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560 บุคลากรของโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"จำนวน 5 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : นำเสนอผลงานสู่สายตาชาวต่างชาติ

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ทอดด์ จากมหาวิทยาลัยปารีส ดร.แบรนเดน จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และคณะ ที่ได้มาเยียมชม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม จิตอาสา อนุรักษ์ป่าชายเลน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ร่วมกับกลุ่มโรงไฟ้า อมตะ บี.กริม พาวเวอร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนด้วยการปลูกต้นโกงก้าง จำนวน 800 ต้น ในกิจกรรม จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ได่ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยจัดการเรื่องขยะ ปรับปรุงพื้นที่ว่าให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยววันพ่อ หว่านวันแม่ ณ แปลงข้าวสาธิต

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการและนักเรียนโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" จำนวน 4 คน ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยววันพ่อ หว่านวันแม่ ณ แปลงข้าวสาธิต โคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : "เราทำความดี....ด้วยหัวใจ"

     วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ และ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองชาก
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนชมพระเมรุมาศ

     @@@@ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายประกอบ พอดี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) คณะครูนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และสภานักเรียนโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมห้องสมุด

     วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันหมากฮอส ซึ่งเป็นกิจกรรมประ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : "เยาวชนไทยรวมใจทำความดี"

     วันเสาร์ที่ ๙ ธัวาคม ๒๕๖๐ คุณครูอัมพาพรรณ ดวงกุลสา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นำนักเรียนร่วมกิจกรรม"เยาวชนไทยรวมใจทำความดี" เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ

     นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนวัดเฉลิมลาภเข่าร่วมโครงการปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับฟังการแนะแนวตามโครงการ "แนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ"

     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโสร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ตามโครงการ "แนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ" จัดโดยสำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

     ในวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีท่านอำนวยกิ่งกาญจน์ ฟูเกษม เป็นประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
หัวข้อข่าว : นักเตะทีมชาติไทยปั่นน้ำใจให้พี่น้องชาวคลองตะเคียน

      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอาทิตย์ที่ 26พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
หัวข้อข่าว : เพราะการให้คือหัวใจของความพัฒนากับบริษัทจี-เทคคุตะอีสเทิร์น

      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำโ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560