สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 7350  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสบเติ๋น
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

     ด้วยโรงเรียนบ้านสบเติ๋น อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีความประสงค์จ้างครูช่วยสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิชาเอก การประถมศึกษา หรือภาษาไทย (มีใบประกอบวิช......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียอนุบาลห้างฉัตรร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่อำเภองาว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภองาวเปิดห้องสมุดมีชีวิต

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายชัยชนะ สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ที่ได้อบรม สั่งสอนลูกศิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
หัวข้อข่าว : ชฟว.จัดพิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : การเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

     31 พฤษภาคม 2560 คณะครู-ผู้บริหาร นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ได้ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายในชุมชนตำบลปงยางคก เพื่อเผยแพร่และประชา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1
หัวข้อข่าว : ประกาศ ด่วน รับสมัครครูอัตรจ้าง

     ประกาศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราเงินเดือน 6,000.-บาท ต่อสัญญาจ้าง ทุก 6 เดือ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กศจ.ลำปาง คุมเข้มการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย

     กศจ.ลำปาง คุมเข้มการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในนามคณะกรรมการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างรากฐานให้มั่นคงต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิท......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา่

     พิธีรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา วัน......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลำปาง เขต ๑ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

     ลำปาง เขต ๑ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ปฏิบัติหน้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.ธงชัยวิทยา
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนธงชัยวิทยา

     เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 25560 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดของโรงเรียน จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเดินทางไกลแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.ธงชัยวิทยา
หัวข้อข่าว : ลูกเสือสำรองธงชัยวิทยา

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25560 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดของโรงเรียน จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สมารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maehangwittaya.ac.th www.facebook.com/banmaehang......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.ธงชัยวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียนธงชัยวิทยา

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25560 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดของโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560