สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 70053  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสบปราบได้จัดการทดสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นป.3 ครั้งที่ 1

     โรงเรียนอนุบาลสบปราบได้จัดการทดสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติการสอบ Per NT ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สบปราบเกมส์” ครั้งที่ 6

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำโดย นายอภิรมย์ เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สบปราบเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สบปราบเกมส์ ครั้งที่ 6

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ นำโดย นายอภิรมย์ เจียมกุล ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครูสังกัดศูนย์เครือข่ายสถา......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนายางวิทยา เข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาสบปราบเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนายางวิทยา นำโดย นางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสบปราบเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบ Pre-O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนายางวิทยา ได้ทำการทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอดิเทพ เชาว์ประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ จ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : วิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

     วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางวิทยาและคณะ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี มีท่านรองทวีศักดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :52020024
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯเดชะ ธีระตระกูล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายเพทาย อุเทน ตำแหน่งครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ท่านรองฯ เดชะ ธีระตระกูล รองผู......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรัยนอนุบาลเสริมงาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญแระโยชน์ทำดีเพื่อพ่อ

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวังพร้าววิทยา
หัวข้อข่าว : อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

      กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา ๒ ประกอบด้วย โรงเรียนศาลาวิทยา โรงเรียนศาลาสามัคคี โรงเรียนวังพร้าววิทยา โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง และโรงเรียนบ้านท่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ทำการทดสอบ Pre-NT ปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ทำการทดสอบ Pre-NT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
หัวข้อข่าว : pre-nt นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ท่านรองบุญส่ง กิ่งก้ำ และศน.ปาณิศา คมนัย ได้มาเยี่ยมตรวจสนามสอบ pre-nt นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยอำเภอสบปราบ ประจำปี 2560

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จัดการประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยอำเภอสบปราบ ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวังพร้าววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมก้าวคนละก้าว

      วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำวงดุริยางค์โรงเรียนวังพร้าววิทยา ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงของ ตูน บอดี้แสลม พร้อมทั้งนำเงินบริจาค ที่ได้จากการจัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรัยนอนุบาลเสริมงาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดกิจกรรม“ค่ายต้นกล้าคุณธรรม"

     ในวันที่20ธันวาคม2560 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายต้น กล้าคุณธรรม ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ี่4-6 จำนวน 246 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ควบคุมโดย นายบรร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560