จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 79455 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 119 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-61 (2)20 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ(2) ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และอื่นๆ ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินรายโรงเรียน ลว.27-8-6128 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.27-8-6128 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.23-8-6126 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.17-8-6118 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการและอื่นๆ ลว.17-8-6118 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน Boot camp และอื่นๆ ลว. 15 ส.ค.6116 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.15-8-6116 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.8-8-618 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และอื่นๆ ลว.8-8-618 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-8-617 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-8-617 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง (อบรม) ลว.2-8-61 3 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการและอื่นๆ ลว.2-8-613 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง และอื่นๆ ลว.26-7-611 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง และเงินอื่นๆ ลว.23-7-6123 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน บูธแคมป์และสวัสดิการ ลว.20-7-6120 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.19-7-6120 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.16-7-6117 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.9-7-6112 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.6-7-619 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.5-7-619 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.3-7-614 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.28-6-6129 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.22-6-6123 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.20-6-6121 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.15-6-6118 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.11-6-6112 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.6-6-6111 มิถุนายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.24-5-6125 พฤษภาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.18-5-6118 พฤษภาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน1/61 (70%) ลว.15-5-6115 พฤษภาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.15-5-6115 พฤษภาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.2-5-614 พฤษภาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36