จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 82636 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 135 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งโอนเงิน 13 พ.ย.6114 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 9 พ.ย.6114 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 29 ต.ค.6129 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 24 ต.ค.6125 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.18-10-6119 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ขรก.อื่นๆ ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อบรมและอื่นๆ ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.5-8-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.28-9-614 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.28-9-614 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย.6125 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปองและสวัสดิการ ลว.24-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.20-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.20-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-61 (2)20 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ(2) ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และอื่นๆ ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินรายโรงเรียน ลว.27-8-6128 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.27-8-6128 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.23-8-6126 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.17-8-6118 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการและอื่นๆ ลว.17-8-6118 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน Boot camp และอื่นๆ ลว. 15 ส.ค.6116 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.15-8-6116 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.8-8-618 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และอื่นๆ ลว.8-8-618 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-8-617 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.7-8-617 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง (อบรม) ลว.2-8-61 3 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการและอื่นๆ ลว.2-8-613 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง และอื่นๆ ลว.26-7-611 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง และเงินอื่นๆ ลว.23-7-6123 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน บูธแคมป์และสวัสดิการ ลว.20-7-6120 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.19-7-6120 กรกฎาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36