สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 21095  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : พิธีแจกประกาศนัยบัตร นักเรียนชั้น ม.3

     วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ณ ร.ร.วัดบึงลาดสวาย ได้จัดพิธีแจกประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย (บ.ล.ส.รุ่นที่ 23) โดย พระมหาสมพร เขมฺงกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสว......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ประชุมสัมมนา เรื่อง"เทคนิคเด็กอยากเรียน ครูอยากสอน "

     เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคเด็กอยากเรียน ครูอยากสอน สู่การปฏิบัติในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา" ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้..ชมพระเมรุมาศ

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โดยการนำของนางรัตนากุล อมตวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียน พาคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน..เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ต้อนรับคณะ กลุ่มคลับ GPX

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นางดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกลุ่มคลับ GPX (กลุ่มคนที่ใช้จักรยานยนต์ผลิตโดยฝีมือคนไทย สองล้อแบรนด์......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ กับโครงการ"ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง"

     เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการ"ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง" โดยมาติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว(RC......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดงิ้วราย
หัวข้อข่าว : นร.ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5000 มูลนิธิคาราบาว

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยคณะครู นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : จิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะจิตอาสา ต.บางระกำ ได้มาช่วยกันป้องกันน้ำท่วมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำได้ให้ความอนุเคราะห์ทรายและกระสอบ เพื่อใช้ป้อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ได้ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นักเรียนทุกคนตื่นตา ตื่นใจกับสถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
หัวข้อข่าว : แข่งขันวิชาการระดับกลุ่ม

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ และคณะครูผู้ฝึกซ้อม ในกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67

     วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เป็นเจ้าภาพแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มร.ร.บางภาษี ทางร.ร.วัดบึงลาดสวายยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลุ่มบางภาษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 สนามสอบ ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เวลา 08.30 น.พระมหาสมพร เขมฺงกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสวาย เป็นประธานจุดเทียน ธูป และกล่าวให้โอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3

     วันอังคารที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2560 ทางร.ร.วัดบึงลาดสวาย จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3 ณ ห้องประชุมยุวดี อาคารพระสุเมธมุนี เวลา 08.30 น. พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ปณฺฑิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าภาพมาทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง" โดยมีพระมหาสมพร เขมฺงกโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ /ชมรมศิษย์เก่าวัดเวฬุวนาราม (ว.ฬ.)ศิษย์ห......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔
หัวข้อข่าว : ไทยรัฐวิทยา ๔-ทดสอบ

     เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ อ.บางเลน จ.นครปฐม ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯ อ.บางเลน เ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560