[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
แข่งขันวิชาการระดับกลุ่ม
ขอแสดงความยินดีกลับเด็กๆ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เป็นเจ้าภา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การสอบธรรมศึกษา ประจำป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3
วันอังคารที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2560 ทางร.ร.วัดบึงลาดสวาย จัดปฐมน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าภาพมาทอดผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ไทยรัฐวิทยา ๔-ทดสอบ
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ อ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นปฐมวัย
7 กันยายน 2560 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.วัดบึงลาดสว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)"......
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับการต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"....
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน จำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."มอบทุนการศึกษาโดย พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง"......
29 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผู้กำกับสถานีตำรว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."STEM Education สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"....
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนและครู ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมแสดงธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง
ธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง แสดงนำโดยคุณทีม จิตติวัฒน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์เป็นเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่สอง
โรงเรียนวัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]