[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีแจกประกาศนัยบัตร นักเรียนชั้น ม.3
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ณ ร.ร.วัดบึงลาดสวาย ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ประชุมสัมมนา เรื่อง"เทคนิคเด็กอยากเรียน ครูอยากสอน "
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้..ชมพระเมรุมาศ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โดยการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ต้อนรับคณะ กลุ่มคลับ GPX
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นางดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ กับโครงการ"ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง"
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นร.ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5000 มูลนิธิคาราบาว
..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ได้จัดกิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะจิตอาสา ต.บางระกำ ได้มาช่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกห้องเรียน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
แข่งขันวิชาการระดับกลุ่ม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันคว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เป็นเจ้าภา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การสอบธรรมศึกษา ประจำป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3
วันอังคารที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2560 ทางร.ร.วัดบึงลาดสวาย จัดปฐมน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าภาพมาทอดผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ไทยรัฐวิทยา ๔-ทดสอบ
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ อ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]