สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 16071  ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรอมฎอน อัล-การีมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502)

     เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน "รอมฎอน อัล-การีมสัมพันธ์ " โดยเชิญผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 61

      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนัดปาแด 1 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)

     เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งมีนักเรียนสมัครทั้งหมด 2 พรรค คือพรรคพิเทนพัฒนา แ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การนิเทศและตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการจากสพป.ปน.3

      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและตรวจเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เพื่อรับทราบการดำเนินงานรับนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศีกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศีกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อส่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2561

      กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยการนำของนาย อดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้นำข้าวสาร 3 กระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลุูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปี 2560

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปี 2560 เพื่อส่งเสริ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านตือเบาะ ปี 2561

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านตือเบาะ ปี 2561 เพื่อส่งเสริม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม OPEN HOUSE 2561

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในงานกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาเด็กอนุบาล ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้พานักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อุทย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คุณครูอิลฮาม กาหามะและคุณครูซากีย๊ะ มามะได้นำเด็กหญิงซอฟูรียะห์ โต๊ะเจะนิเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

     วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายชล เพื่อให้นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปน.3 ให้เกียรติมาเยี่ยม รร.บ้านป่าทุ่ง

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง มีการทดสอบนักเรียนทุกชั้นเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การใช้สื่อการเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560