สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 13134  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"
หัวข้อข่าว : การประกวดภูมิทัศน์ดีเด่น โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"

     เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" ได้รับการประเมินการประกวดภูมิทัศน์ดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการ "Volley Your Away พี่สอนน้อง"

      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะนำโดยคุณครูมะตือมียี สาหะ และคุณครูมะอีลา เจะนิ ได้นำพานักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "Volley Your......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : ประชุมพบปะผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล

      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะและคณะครูระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนทึ่ 2 ปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโบกขรณี
หัวข้อข่าว : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณีพร้อมด้วยครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและบริเวณถนนบ้านเตราะแก่น เนื่องในวันดินโล......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :Ban Tohbala School
หัวข้อข่าว : บ้านบอลแสนสนุก

      นายอับดุลฮามิด ยานยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตะบาลา ได้ให้การสนับสนุนและอนุติการจัดซื้อชุดเครื่องเล่น “บ้านบอลแสนสนุก” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :Ban Tohbala School
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ไปใช้ในห้องเรียน

      นายอับดุลฮามิด ยานยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตะบาลาพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูศูนย์เครือข่ายคุณภาพสหพัฒน์ จำนวน 39 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิด......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนบ้านน้ำดำได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เข้าร่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
หัวข้อข่าว : แข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานีเขต3

     เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด นำโดยนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2560 จั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒)ได้กล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียน เพื่อให้นัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การจัดกำลังลูกเสือ-เนตนารีและผู้บังคับบัญชาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้จัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารีและนักเรียนจิตอาสา ไปร่วมงานพระราชพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำดำได้ต้อนรับนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำได้ต้อนรับนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่อำเภอทุ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการประชุมในคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : การจัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาร่วงานพระราชพิธีฯ

     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ได้จัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานพระราชพิธี ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี

     วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี โดย สำนังา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560