สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 14426  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลุูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปี 2560

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลุูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปี 2560 เพื่อส่งเสริ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านตือเบาะ ปี 2561

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านตือเบาะ ปี 2561 เพื่อส่งเสริม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม OPEN HOUSE 2561

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในงานกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาเด็กอนุบาล ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้พานักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี อุทย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คุณครูอิลฮาม กาหามะและคุณครูซากีย๊ะ มามะได้นำเด็กหญิงซอฟูรียะห์ โต๊ะเจะนิเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

     วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายชล เพื่อให้นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปน.3 ให้เกียรติมาเยี่ยม รร.บ้านป่าทุ่ง

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง มีการทดสอบนักเรียนทุกชั้นเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การใช้สื่อการเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

      วันที่ 7 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : เปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม open house (เปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน)เพื่อเป็นการให้ชุมชน และผู้ปกครอง เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 2560

      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

      วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังมดแดง ได้ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
หัวข้อข่าว : รางวัลภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านละอาร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านละอาร์ต้อนรับคณะครูและนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ

      เมื่อเวลา 09.00 น. ของเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางไซนับ แซะหน๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอาร์ ได้นำทีมบุคลากรให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จำนวน 7 ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
หัวข้อข่าว : ประกวดภูมิทัศน์โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นำโดย นายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เอื้อ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560