โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 9862  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บริหาร : งานเกษียณ 2561

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "ร้อยคราครูส่งศิษย์ ร้อยชีวิตศิษย์ส่งครู" ณ หอปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บริหาร : ประชุม

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สังคม . นักเรียนรับรางวัลมหิงสา

     นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะตัวแทนนักเรียนโครงการมหิงสาสายสืบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้ารับรางวัลโคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ห้องสมุด

     การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แข่งขันวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ภาษาต่างประเทศ :

     การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ SEAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาม......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วิทยาศาสตร์ : แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกด้านนวัตกรรม "The 3rd Korea International Youth Olympiad KIYO 4I 2018" วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ กรุงโซล ประเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
หัวข้อข่าว : คอมพิวเตอร์ : การแข่งขัน iCode ประจำปีการศึกษา 2018

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรม "การแข่งขัน iCode ประจำปีการศึกษา 2018" วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอัน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชลน่าน ไชยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเกียรติยศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561

     เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรก โรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : หล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู รวมถึงนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานหน้าสหกรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : English-Chinese-Japanese Camp 2018

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ "PCSHSCR MOVES FORWARD English-Chinese-Japanese Camp 2018" ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายนนทนันท์ นันทวาท และ นางสาวพิทพ์พิศฎา เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน "มาตรวิทยากับการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1/2561

     ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รวมทั้งดำเนินการสรรห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560