โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 8310  ครั้ง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชลน่าน ไชยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเกียรติยศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561

     เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรก โรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : หล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู รวมถึงนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานหน้าสหกรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : English-Chinese-Japanese Camp 2018

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ "PCSHSCR MOVES FORWARD English-Chinese-Japanese Camp 2018" ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายนนทนันท์ นันทวาท และ นางสาวพิทพ์พิศฎา เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน "มาตรวิทยากับการพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1/2561

     ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รวมทั้งดำเนินการสรรห......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรจาก สพม.36

     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP Online)

     กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP Online) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการทดสอบผ่านระบบเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะจาก National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ต้อนรับคณะจาก National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน KOSEN เป็นสถา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อม PISA 2018

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและผู้จัดสถานที่ในการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน Programme for International Student Asse......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคืนสู่เหย้าและรับขวัญน้องใหม่

     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะศิษย์เก่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าและรับขวัญน้องใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญอุทิศส่วนก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

     วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ทำการกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้คุณครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายปฏิพล ดำรงค์ศุภปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560