โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 6326  ครั้ง

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ได้รับรางวัลนานาชาติ

     วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานในเวทีระดับนานาชาติ รายการ "Seoul International Invention Fair 2017" ณ ประเทศเกาหลีได้ได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล

     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนประดิษฐ์ โพธิกลาง ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ในวันที......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สิงค์โปร

      นักเรียนและครูจาก Yishun Junior College ประเทศสิงค์โปรได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันมหาธีรราชเจ้าและบริจาคเลือด

     วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโดยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีลูกเสือ เนตรนารีทั้งสามเหล่า และผู้บังคั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล

      นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ 1.นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันงานเกษตรภาค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ริมก๊กเกมส์ 2560

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “RIMKOK GAME 2017” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๐ โดยมี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : JENESYS 2017

     นางสาวเมทาวัลย์ ใจยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๑ ได้เข้ารับการปฐมนิเทศทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch : Science and Technology Program) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการเพชรล้านนา

     นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมการสอบแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน โดยนักเรียนที่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย

     คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากลและแจกริสแบนด์

     รองฯปฏิพล ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กันยายน2560 ณ หอประชุมแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ๋JIGA เยี่ยมชมโรงเรียน

     ในวันที่ 14 ก.ย. 2560 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะจากJapan International Cooperation Agency (JICA) และสื่อมวลชล จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาติดตา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กีฬาภายใน

     ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สพม.36 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารวัยใสใส่ใจสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจ

      ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สพม. ๓๖ ได้จัดโครงการผู้บริหาย วันใส่ ใส่ใจสุขภาพ ณ หอประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๖ ครูผู้รับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : OECD

     เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อสอบออนไลน์ PISA......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รร.สันกำแพง ศึกษาดูงาน

      วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการทำงานภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[เข้าสู่ระบบ] โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560