รางวัลนานาชาติ
 


               
          วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ รายการ "Kaohisung Internation and Design EXPO (KIDE)" ได้รับรางวัล "Gold Prize" ในชื่อโครงงานตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของคาร์บอนมอนออกไซด์จากวัสดุราคาถูก (แผ่นทองคำเปลว) โดยมีนางสาวกัญญารัตน์ สีเขียว , นางสาวทัศนีย์ มีแก้ว ครูทองเพียร สิงห์ชัย เป็นที่ปรึกษาและ ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตรเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 28 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 4849 ครั้ง Your IP Address is 54.80.87.250
          วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานในเวทีระดับนานาชาติ รายการ "Seoul International Invention Fair 2017" ณ ประเทศเกาหลีได้ได้รางวัล "Gold Prize" จำนวน 2 เหรียญทอง ในชื่อโครงงาน การศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศด้วยวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น โดยมี นางสาวอานัสนันท์ จันทะวงค์ , นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ และนางสาวณิชชยา เนตรตระกูล มีครูดุษฏี ศรีทรงราชและครูเอนก ไชยบุตรเป็นครูที่ปรึกษา และ โครงงานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกากชาเขียวในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยยางสาวอารยา สาคำ , นายธนาพงษ์ แก้วหล้า และนายศุภชัย รินคำ มีครูเอนก ไชยบุตร เป็นครูที่ปรึกษา
 


          

 
          
          

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานในเวทีระดับนานาชาติ รายการ "Seoul International Invention Fair 2017" ณ ประเทศเกาหลีได้ได้รางวัล "Gold Prize" จำนวน 2 เหรียญทอง ในชื่อโครงงาน การศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศด้วยวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น โดยมี นางสาวอานัสนันท์ จันทะวงค์ , นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ และนางสาวณิชชยา เนตรตระกูล มีครูดุษฏี ศรีทรงราชและครูเอนก ไชยบุตรเป็นครูที่ปรึกษา และ โครงงานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกากชาเขียวในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยยางสาวอารยา สาคำ , นายธนาพงษ์ แก้วหล้า และนายศุภชัย รินคำ มีครูเอนก ไชยบุตร เป็นครูที่ปรึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประดิษฐ์ โพธิกลางผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ในวันที่ ๑ – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนและครูจาก Yishun Junior College ประเทศสิงค์โปรได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโดยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีลูกเสือ เนตรนารีทั้งสามเหล่า และผู้บังคับกองลูกเสือเข้าร่วมและผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ 1.นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับ ม.ปลาย ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท น.ส.ปาณิสรา จันทร์ถา ม.5/1 นายภัทรวุฒิ เขื่อนเมือง ม.6/3 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุกัญญา โชติวรรณพร -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท น.ส.อารยา สาคำ ม.6/2 นายศุภชัย รินคำ ม.6/2 นายธนาพงษ์ แก้วหล้า ม.6/3 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุกัญญา โชติวรรณพร ครูเอนก ไชยบุตร -รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับ ม.ต้น ได้รับเกียรติบัตร ด.ญ.เขมิกา กันทายวง ม.3/4 ด.ญ.พิกุลทอง ก้างยาง ม.3/4 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุกัญญา โชติวรรณพร 2.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Young Business IT Contest 2017 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัลและเงินสนับสนุนโครงการ 4,000 บาท ดังนี้ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ ม.5/2 นายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ ม.5/1 นายศิริโรจณ์ เมืองมูล ม.5/5 ครูที่ปรึกษา ครูมนัสชนก ตามวงค์และครูปรัชรัฏต์ ใจมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “RIMKOK GAME 2017” ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๐ โดยมีโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตริมกก จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๑ โรงเรียน แข่งขันประเภทกีฬา ๘ ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ มาเป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
นางสาวเมทาวัลย์ ใจยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๑ ได้เข้ารับการปฐมนิเทศทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch : Science and Technology Program) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือดทั้งหมด 28 คน และจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2017 ณ เมือง hyogo ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ในการนี้มีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าร่วมการสอบแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เข้ารับโล่ประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรจากพระภาวนารัตนญาณ วิ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/5 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า