ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 42 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 6271 ครั้ง Your IP Address is 54.198.104.202
          ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชลน่าน ไชยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
 


          

 
          
          

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชลน่าน ไชยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 เป็นประธานในการประกอบพิธี รวมทั้งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรก โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีกิจกรรมลูกเสือรองมาจากอเมริกา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ "PCSHSCR MOVES FORWARD English-Chinese-Japanese Camp 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน ในวันที่ 14 มีกิจกรรมทำแบนเนอร์เรื่องนวัตกรรมใหม่ จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ วันที่ 15 มีกิจกรรมตามฐานทั้งหมด 7 ฐาน แบ่งเป็นฐานภาษาอังกฤษ 5 ฐาน ภาษาญี่ปุ่น 1 ฐาน และภาษาจีน 1 ฐาน ส่วนตอนกลางคืนเป็นไนท์โชว์แสดงละครเกี่ยวกับแบนเนอร์ที่ทำในวันแรก วันสุดท้ายโชว์วัฒนธรรมของแต่ละภาษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษาใหม่ในทุก ๆ ปี อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จะต้องดำรงไว้สืบไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นายนนทนันท์ นันทวาท และ นางสาวพิทพ์พิศฎา เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงาน "มาตรวิทยากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5000 บาท หัวข้อโครงงาน "เครื่องวัดบันทึกอัติโนมัติ (universal datalogger)" โดยมี นายเอนก ไชยบุตร เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รวมทั้งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครงนักเรียนและครูฯ แทนชุดเดิมที่ว่างลง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 ดังนี้
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/6 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า