สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 36996  ครั้ง

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านวังชะนาง

     17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านวังชะนาง โดยการทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ ตีเส้นจราจรภายในโรงเรียน ตัดแต่งดอกไม้ ซ่อมโต๊ะเก้าอี้ แ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ก.ก.ประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง โดยมี นายพฤฒสภา แย้มพรา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 เป็นประธานพิธีมอบเครื่องเล่นสนามทีโนนตะแบก

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเล่นสนามให้แก่โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ณ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยม......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1หารือการบริหาร ร.ร.บ้านพลำ ต.ป่าเลา

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมปรึกษาหารือกับคณะครูโรงเรียนบ้านพลำ ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพช......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประกอบพิธีเสี่ยงทายอุ้มพระดำน้ำ ปี 61

     เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประจำการและนอกประจำการ (บำนาญ) ร่วมประกอบพิธีเสี่ยงทายในโอกาส......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : คณะ สพป.พช.1 ประกอบพิธีบวงสรวงฯ งานอุ้มพระดำน้ำ ปี 2561

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (สพป.เพชรบูรณ์ เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งนักเรียนในบางส่วน ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งเสริมให้ ร.ร.ปลอดขยะ

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมา ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกกจั่น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกกจั่นจัดกิจกรรมอบรมบุคลากร ด้านวิปัสสนาและกรรมฐาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 6

     โรงเรียนบ้านกกจั่นดำเนินการอบรมบุคลากรกการวิปัสสนาและกรรมฐาน เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทะชั้นนำพระราชทานในปีการศึกษา 2562......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

     "แม่พิมพ์ปฐมวัย สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ตรากตรำและภาคเพียร ดั่งแสงเทียนประดับใจ" 27 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ศิษย์เก่าในหมู่บ้านวังชะนาง ทั้ง 4 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกกจั่น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี 2561

     โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.นวลละออ ประธานได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกกจั่น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก

     โรงเรียนบ้านกกจั่นได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ขอขอบพระคุณท่านรอง สุนัด บุญสวน ประธานกรรมการ และท่าน ผอ.อารีย์ คำมาตร ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : โครงการ วังขอนร่วมใจห่างไกลไข้เลือดอก

     เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านวังขอน จัดโครงการ "วังขอนร่วมใจห่างไกลไข้เลือดออก มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับไข้เลือดออก และทำสเปรย์ไล่ยุงสมุนไพรจา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมบุรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล ผ่านทางรายการ "พุธเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมิน ร.ร.บ้านกงกะยาง - ขนาดเล็ก นวัตกรรมดี

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ณโรงเรียนบ้านกงกะยาง..... เมื่อวันที่25 กันยายน 2561 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ เข้าประเมิ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560