สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 25122  ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุง พัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุง พัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 รุดให้กำลังใจ ผอ.ร.ร.ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้แก่นายเด่นชัย วาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จัง......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1จัดอบรมครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทย์คณิตฯคอมพิวเตอร์

     เมื่อวันที่ 7 ถึง 9 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นายนิรภัย แดงโชติ และนางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ชาว สพป.พช.1ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.บุญส่ง ชูแสง

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบุญส่ง ชูแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับข่อย ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯและวันจักรีวงศ์

     วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระบาทสมเด......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช. 1 เป็นประธานฯ มอบประกาศนียบัตร

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหาร คณะครูและนั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.๑ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยฯ

     เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีอันเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่นที่ ๔๑ ให้ผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 จัดอบรมพี่เลี้ยงครูสะเต็ม ช่วง 2

     เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์และคณะ นำคณะครูพี่เลี้ยงในสังกัด สพท. การศึกษาเอกชน และ อปท.เข้าร่วมการประชุมอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ดูงาน ร.ร.ต้นแบบ และเข้าค่ายพีแอลซี (PLC)

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ดูงาน ร.ร.ต้นแบบ และเข้าค่ายพีแอลซี (PLC) ....เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ซักซ้อมการประเมินส่วนราชการฯ

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดประชุมซักซ้อม รองรับการประเมินส่วนราชการฯ ปี ๒๕๖๑.....เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ร่วมประชุมหน่วยงานการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

     วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมการประชุมที่สำนักงานศึกษาธิการ จ.เพชรบูรณ์ดำเนินการในการประชุมหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 อบรมฯการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วง 3

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์และคณะ นำคณะครูพี่เลี้ยงในสังกัด สพท. การศึกษาเอกชน และ อปท.เข้าร่วมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ร่วมอบรมเครือข่ายฯ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์

     เมื่่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป.และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ชาว ศธ.ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการ จ.เพชรบูรณ์

     เมื่อวันพธที่ 28 มีนาคม 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ในโอกาสนี้ หน่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560