สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 32573  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมฯ พุธเช้าฯและนำเรื่อง "ขยะ"สู่การปฏิบัติ

      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมฯ พุธเช้า ข่าว สพฐ.และร่วมประชุมนำไปสู่การปฏิบัติ โดยให้เร่งติดตามการดำเนินการการจัดการขยะใน ร.ร.และ สพป.....เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯพระบรมราชินีนาถ ร.9

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพป. ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สพป.เพขรบูรณ์ เข......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ รอง.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." แ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดค่ายฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ด้วยการเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :บ้านทุ่งแค
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ประเมินโรงเรียนเรียนรวม

     โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ประเมินโรงเรียนเรียนรวม ที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมการสอนการเรียนนักเรียนพิเศษ เรียนรวม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศาล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังศาลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับกลุ่มโรงเรียน

     วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โรงเรียนบ้านวังศาลได้นำนักเรียนเข้าร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลชนแดนเน้นย้ำนโยบาย สพฐ.

      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และประธานกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่มโรงเรียน ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาล......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย จังหวัดเพชรบูรณ์

      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.30 - 08.30 น.) ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดคณะติดตามการอบรมคูปองครูที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมที่เป็นสถานที่จัดอบรม

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดคณะติดตามการอบรมคูปองครูที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมที่เป็นสถานที่จัดอบรม เว็บลิงค์ http://202.29.215.172/probeconline/editor_details.php?tbl=areanews_&icon=&item=3224.... สพป.พช.1 จัดคณะติดตามการอบรมคูปองครู ....เม......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เกียรติบัญฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมให้การต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 รอบคัดเลือก

     1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ภายในกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกล ผ่านทาง รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560