สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 18224  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภานุพงศ์ พละสาร
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู ประจำปี2561 จังหวัดเพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการที่มีครูในสังกัด เพื่อจัดงานวันครูที่มีวัตถุประสงค์ในการเชิดชูเกียรติของครู ปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภานุพงศ์ พละสาร
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียน ๓ โรงเรียน >โรงเรียนบ้านเขาขาด โรงเรียนบ้านตะเบาะ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

      เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาขาด โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนบ้านตะเบาะ กลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านทุ่งแค
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ

     โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ ณ รร.บ้านวังจาน ของกลุ่มรร.บ้านโตกนายมชอนไพร มีลูกเสือสำรองป.1-3 และลูกเสือสามัญ ป.4-6 วันที่ 7-8 เดือนธันวาคม 2560 ล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

     เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.40, นายไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.พช.1,นายจรัญ จากยางโท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : รับมอบเสื้อกันหนาว

     วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบานวังขอนได้รับเมตตาจากพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ป่ามะขาม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ มอบเสื้อกันหนาวอย่างดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอน จำนวน 45 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : จังหวัดเคลื่อนที่ อบต.วังหิน

     วนที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 โดยนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พช.1 และโรงเรียนบ้านวังขอนร่วมกับหน่วยงานราชการ ในจังหวัดเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภานุพงศ์ พละสาร
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ระบบประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

      เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา๙.๐๐น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 และคณะ ร่วมระดมความคิดร่าง พรบ.ปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ร่างพรบ.การปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ..... ณ หอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ร่วม “ปลูก-ปั่น ต้านโกง" วันต่อต้านการคอรัปชั่น

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดร. ไท พานนท์ รอง ผอ.สพป.ปฏิบัติราชการแทน ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และเครือข่ายฯ ร่วมงาน “ปลูก-ปั่นต้านโกง จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 นำคณะชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สัญจร

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.“ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองแหวน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬากลุ่มห้วยสะแกระวิง

     21-23 พฤศจิกายน 2560กลุ่มห้วยสะแกระวิง อ.เมือง สพป.พช.1จัดกีฬากรีฑานักเรียนปีการศึกษา2560 สนามโรงเรียนบ้านยางกุด อ.เมือง สพป.พช.1โรงเรียนบ้านหนองแหวน อ.เมือง สพป.พช.1ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองตาด
หัวข้อข่าว : บรรยากาศงานศพครูลัดดา สิงห์เวียง

     บรรยากาศงานฌาปนกิจศพ ครูลัดดา สิงห์เวียง มีข้าราชการบำนาญ ภรรยา นายเกตุ สิงห์เวียง อดีต หน.การประถมศึกษา โดยมีพ่อค้าและประชาชน ไปร่วมไว้อาลัยคับคั่ง ณ เมรุวัดพระพุทธบาทชนแดน พร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : บริษัท ทีโอเอได้มาบริจาคสีที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ได้มาบริจาคสีให้โรงเรียนบ้านปากน้ำ จำนวน 30 ถัง มูลค่า 29,748.50 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียน ร.ร.อนุบาลวังโป่ง เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้น ป.6-ม.2 และคณะครู เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร นักเรียนและครูได้รับความรู้ เยี่ยมชมความงามอย่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
หัวข้อข่าว : อบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม

     วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.อนุบาลวังโป่ง กว่า 50 คน ได้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม" สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ร่วมกับ พระอธิการ เฉล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560