สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 43650  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา

      7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.10 น. นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     5 ธันวาคม 2561 นางอรทัย อินการทุม นายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอวังโป่ง ได้นำผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด ร่วมกิจกรรมและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     5 ธันวาคม 2561 นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง นำคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน ดำเนินการตรวจนับนักเรียนรายบุคคล ตามระบบ DMC

     3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านวังหิน นำโดยนางวรรณคำ เนตรแสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ประธานกรรมการตรวจนับนักเรียนรายบุคคลระดับโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง ดำเนินการตรวจนับนักเรียนรายบุคคล

     3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง ประธานกรรมการตรวจนับนักเรียนรายบุคคลระดับโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งได......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเรื่องการบริหารฯ และเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเรื่องการบริหารฯ และเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างประจำ....เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

      เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

     22 พ.ย.2561 เวลา 14.30 น.โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ทำจากเศษวัสดุในท้องถิ่นและนำถวา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม กก.พิจารณาจัดตั้ง งปม.งบลงทุนฯ

     เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของ สพป.เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ชี้แจงการประเมินฯ-ต่อสัญญาจ้างธุรการ ร.ร.

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน .... เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชี้แจงการประเมินฯ-ต่อสัญญาจ้างธุรการ ร.ร.

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน .... เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ครูใหม่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พบปะบุคคลผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 พฤศจิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านโคกสำราญ และ ร.ร.บ้านกล้วย

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านโคกสำราญ และ ร.ร.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีคณะครูอำนวยค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจร.ร.ขนาดเล็ก

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านวังชะนาง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำ ผอ.ก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560