สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 29531  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง เข้ารับทุนการศึกษา วัดราชบุรณะราชวรวิหาร กทม.

     22 มิถุนายน 2561 นางพิมเสน ทองนึก มอบหมายให้คุณครูปวีณา ทองทรง และคุณครูวรนุช หลวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยนายเทพณรงค์กร ไข่ทอง ลูกจ้างประจำ นำนักเรียนเข้ารับทุนการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561

     โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะประจำอาคารเรียนต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รับรู้และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะประจำอาคารเรียนต่างๆ จำนวน 5 จุด ได้แก่ อาคารเรียนมัธยม (หลังใหม่) อาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียนระดับชั้นป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : คณะทำงานขับเคลื่อนการรายงานข้อมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบการรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์

     21 มิ.ย.2561 นายอำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ขับเคลื่อนตรวจสอบการรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และตรวจสอบการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมอาลัยครูเสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนของหน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : การตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายไท พานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ และนางทัศนา จันทร์ลา นักวิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านลาดน้อย ร.ร.บ้านกุฏิพระ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพป.พช 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลาดน้อย ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางเดือนเพ็ญ ใจบุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 จัดอบรมระบบคูปองและการกรอกข้อมูล IEP Online

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลือ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 รุดให้กำลังใจผู้ปกครอง น.ร.จมน้ำเสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ไปวางหรีดเพื่อเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ปกครองนัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-ประหยัดไฟ

     วันที่13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ยสุตมา เพ็งสมบูรณ์
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ประชุมฯ การระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่18 มิถุนายน 2561 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานการเปิดการประชุมเชิงประฏิบัติการรายงานข้อมูลร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รุดให้กำลังใจผู้ปกครอง น.ร.จมน้ำเสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ไปวางหรีดเพื่อเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ปกครองนัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินฯ อาหารกลางวัน น.ร.มัธยมศึกษา ร.ร.บ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

     เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นาวาอากาศเอก วินัย หาญรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรชัย พูนอยู่ ประธานศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านโตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพขรบูรณ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังชะนาง

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง

     14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยมีนางพิมเสน ทองนึก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560