[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุง พัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช.1 รุดให้กำลังใจ ผอ.ร.ร.ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1จัดอบรมครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทย์คณิตฯคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 7 ถึง 9 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ชาว สพป.พช.1ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.บุญส่ง ชูแสง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพช..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯและวันจักรีวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช. 1 เป็นประธานฯ มอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.๑ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยฯ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 จัดอบรมพี่เลี้ยงครูสะเต็ม ช่วง 2
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ดูงาน ร.ร.ต้นแบบ และเข้าค่ายพีแอลซี (PLC)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแรลลี่ ด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ซักซ้อมการประเมินส่วนราชการฯ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดประชุมซักซ้อม รองรับการประเมิน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมประชุมหน่วยงานการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 อบรมฯการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วง 3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมอบรมเครือข่ายฯ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์
เมื่่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบุรณ์..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ชาว ศธ.ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันพธที่ 28 มีนาคม 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมงานฯพระมหาเจษฏาราชเจ้าและวันฯพลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]