[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านวังชะนาง
17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ ก.ก.ประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช.1 เป็นประธานพิธีมอบเครื่องเล่นสนามทีโนนตะแบก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1หารือการบริหาร ร.ร.บ้านพลำ ต.ป่าเลา
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประกอบพิธีเสี่ยงทายอุ้มพระดำน้ำ ปี 61
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะ สพป.พช.1 ประกอบพิธีบวงสรวงฯ งานอุ้มพระดำน้ำ ปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการครูและบุคลา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งเสริมให้ ร.ร.ปลอดขยะ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมา ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านกกจั่นจัดกิจกรรมอบรมบุคลากร ด้านวิปัสสนาและกรรมฐาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 6
โรงเรียนบ้านกกจั่นดำเนินการอบรมบุคลากรกการวิปัสสนา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
"แม่พิมพ์ปฐมวัย สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ตรากตรำและภาคเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านกกจั่นเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านกกจั่นได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ วังขอนร่วมใจห่างไกลไข้เลือดอก
เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านวังขอน จัดโครงก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมบุรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมิน ร.ร.บ้านกงกะยาง - ขนาดเล็ก นวัตกรรมดี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีกา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคลองบง
วันที่ 21 กันยายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]