[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง เข้ารับทุนการศึกษา วัดราชบุรณะราชวรวิหาร กทม.
22 มิถุนายน 2561 นางพิมเสน ทองนึก มอบหมายให้คุณครูปวีณา ทอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะประจำอาคารเรียนต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รับรู้และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ดำเน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะทำงานขับเคลื่อนการรายงานข้อมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจสอบการรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์
21 มิ.ย.2561 นายอำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 ได้มอบหมาย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมอาลัยครูเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายไท พานนท์ รองผู้อำนวยการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านลาดน้อย ร.ร.บ้านกุฏิพระ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 จัดอบรมระบบคูปองและการกรอกข้อมูล IEP Online
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 รุดให้กำลังใจผู้ปกครอง น.ร.จมน้ำเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-ประหยัดไฟ
วันที่13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.อำนา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ประชุมฯ การระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่18 มิถุนายน 2561 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รุดให้กำลังใจผู้ปกครอง น.ร.จมน้ำเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินฯ อาหารกลางวัน น.ร.มัธยมศึกษา ร.ร.บ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นาวาอากาศเอก วินัย หาญรั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังชะนาง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง
14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดกิจกรรมวันไหว้ค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายอำเภอตรวจเยี่ยมโครงกาารอาหารกลางวัน
อิ่มมื้อเที่ยง. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]