[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา
7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.10 น. นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2561 นางอรทัย อินการทุม นายกสมาคมครูและผู้บริห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2561 นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังหิน ดำเนินการตรวจนับนักเรียนรายบุคคล ตามระบบ DMC
3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านวังหิน นำโดยนางวรรณคำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ดำเนินการตรวจนับนักเรียนรายบุคคล
3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเรื่องการบริหารฯ และเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเรื่องการบริหารฯ และเกลี่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
22 พ.ย.2561 เวลา 14.30 น.โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิมเสน ทอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม กก.พิจารณาจัดตั้ง งปม.งบลงทุนฯ
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ชี้แจงการประเมินฯ-ต่อสัญญาจ้างธุรการ ร.ร.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมศูนย์รา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชี้แจงการประเมินฯ-ต่อสัญญาจ้างธุรการ ร.ร.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ครูใหม่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านโคกสำราญ และ ร.ร.บ้านกล้วย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เข..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจร.ร.ขนาดเล็ก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับ สสวท.คัด น.ร.เก่งวิทย์-คณิตฯ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]