[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมฯ พุธเช้าฯและนำเรื่อง "ขยะ"สู่การปฏิบัติ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมฯ พุธเช้า ข่าว สพฐ.และร่วม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯพระบรมราชินีนาถ ร.9
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดค่ายฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพช..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ประเมินโรงเรียนเรียนรวม
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ประเม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังศาลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับกลุ่มโรงเรียน
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.พช.1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลชนแดนเน้นย้ำนโยบาย สพฐ.
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.30 - 08.30 น.) ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดคณะติดตามการอบรมคูปองครูที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมที่เป็นสถานที่จัดอบรม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดคณะติดตามการอบรมคูปองครูที่มหา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เกียรติบัญ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 รอบคัดเลือก
1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นางอรทัย อินการทุม ประธานกลุ่มโร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 จัดประชุมประธานกลุ่ม ร.ร. ที่ ร.ร.อนุบาลชนแดน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]