สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 153107  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : การสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-Net

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯ จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร...เช้าวันพุธ"

     เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีตักบาตรเช้าวันพุธ เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติตนตามประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา โดยนิมนต์พระสง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : “วันครู บดินทรเดชา ๒๕๖๑ คิดถึงครู... กลับไปกราบครู”

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมาคมนักเรียนเก่า ฯจัดกิจกรรม “วันครู บดินทรเดชา ๒๕๖๑ คิดถึงครู... กลับไปกราบครู” เพื่อให้นักเรียนเก่าได้แสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระคุณคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาวันครู ๖ บดินทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ๖ บดินทร ประจำปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : “พิธีระลึกพระคุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑”

     เมื่อวันจันทร์ที่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นประธาน “พิธีระลึกพระคุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑” ม......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : การทดลองสอบโครงการ “ลับสมองประลองฝีมือ Brush up Your Brain 2018”

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นประธานทดลองสอบโครงการ “ลับสมองประลองฝีมือ Brush up Your Brain 2018” ทดลอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์”

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์” 18 มกราคม 2561 เวลา 11.00 - 13.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ส่งนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ทำบุญใส่บาตรประจำวันพฤหัสบดี

      คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ทำบุญใส่บาตรร่วมกับคณะครู นักเรียนและบุคลากรประจำโรงเรียน เช้าวั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าภาษาต่างประเทศในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าภาษาต่างประเทศในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
หัวข้อข่าว : ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : งานป......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : "กิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส"

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรมสอยดาว โดยมีผู......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเด็กอ้วน

     โรงเรียนสารวิทยา ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดหน่วยคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเด็กอ้วน เพื่อนำเข้าสู่โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่แข็งแรง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ขยับกาย สบายชีวี

      โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิก” เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการออกกำลังก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 มอบเงิน 150,000 บาท ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว

      ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด มอบเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/174 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560