สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 184354  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา

      ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมก......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
หัวข้อข่าว : วันเกียรติยศ

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ โดยมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
หัวข้อข่าว : ประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน

     เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ณ ศูนย์เรียนรวมอาคาร 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยมี ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสิริรัตนาธร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสิริรัตนาธร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนสิริรัตนาธรดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยมีนายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร กล่าวต้อนรับและ ชี้แจงนโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
หัวข้อข่าว : มอบตัวและประชุมเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 07.30-12.00......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสิริรัตนาธร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสิริรัตนาธร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนสิริรัตนาธร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร กล่าวต้อนรั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีเศษรฐบุตรบำเพ็ญ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖

     ดร.ไพบูลย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ที่สำเร็จก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : การประกาศผล รายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกาศผล รายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดโรงเรียน และห้องโสตทัศนศึกษา ดังนี้ -ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
หัวข้อข่าว : แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 จำนวน 6 คน สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1.นางสาวอิสริยาภรณ์ ปราบพาล ม.6/1 2.นายธีรเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     โรงเรียนสารวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยนางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี คุณครูหัวหน้าระดับชั้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสิริรัตนาธร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสิริรัตนาธร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน

     เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2561 นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จ.ชลบุรี ..................................
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     โรงเรียนสารวิทยา ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนางสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา กล่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4

     โรงเรียนสารวิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : ประกาศผลสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานดำเนินการป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/207 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560