[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
“ค่ายฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี ในเครือบดินทรเดชา”
ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
“ รางวัลคุณความดี "
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุพัฒน์ อัตจริต รองผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันบอล
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ขอเชิญเฝ้ารับเสด็..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คุณครูมาลา ชูเกียรติศิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการจุฑาธิณี สิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู ปีีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พระมหาประสิทธิ์ นิติธร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู-บูชาพระอาจารย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชิน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนจีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมค่ายส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอบรมวินัยจราจร
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุม “สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน”
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัล ENERGY MIND AWARD 2017
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ รับรางวัล "มาต..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]