[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการสายทางแห่งรักปันน้ำใจสู่สังคม ของสภานักเรียน สพม.2
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพม.2 เปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 คัดเลือกตัวแทนจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)
ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เปิดการแข่งขันเฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 24
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายสดุดี
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มัธยมวัดบึงทองหลางร่วมใจ สืบสานวิถีไทยประเพณีลอยกระทง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวัดบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ลอยกระทงสานศิลป์ แดนบดินทรถิ่นวัฒนธรรม
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่17
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส.ร.ธ. ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 17
“เบญจสิริอัครานฤมิต เลอค่าอารยธรรม” เมื่อวันที่ 17 พ.ย...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส.ร.ธ. จัดกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส.ร.ธ. เป็นเจ้าภาพแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2561 นางบุษบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีราชเจ้า
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส.ร.ธ. รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
วันที่ 6 พฤษจิกายน 2561 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เปิดบริการลานกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดบริการสนามเท..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]