สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รับการประเมินเขตสุจริต
 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รับการประเมินเขตสุจริต
               วันที่ 7 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพฐ. เดินทางไปประเมินผลการดำเนินงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานเขต ได้นำหนังสือเล่มเล็ก เอกสารซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ผลงานแต่ละตัวชี้วัด จัดตั้งแสดงตามบูธ ให้คณะกรรมการได้รับชมและรับทราบ พร้อมแนะนำสำนักงานเขต แนวทางการดำเนินงานผ่านวีทีอาร์ และ ผอ.รร.จำนวนหนึ่ง พร้อมบุคลากร ตอบแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ หลังจากตรวจสอบเอกสารตามบูธต่างๆ แล้ว นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชื่นชมว่า “นับว่ามีบุญที่ได้มาประเมินที่สุพรรณบุรี เขต 3 เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำ เห็นร่องรอยการดำเนินงานแล้วมีความสุขมาก” นายชูศักดิ์ กุลทัพ คณะกรรมการฯกล่าวว่า “มีความสุขทุกครั้งที่มาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งขณะนี้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากในทุกๆ ด้าน” ส่วนทางด้านนายณัฐพล คุ้มวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า “ขอชื่นชมความเป็นผู้นำของท่าน ผอ.เขต สพฐ.ตั้งผมเป็นคณะกรรมการประเมิน 3 ปี เพิ่งเห็นที่สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นเขตแรกที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ยอมรับว่ายอดเยี่ยมมาก สำนักงานเขตต้นแบบของ สพฐ.ต้องเป็นแบบนี้”
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 21 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 4857 ครั้ง Your IP Address is 54.161.116.225
          คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพฐ. เดินทางไปประเมินผลการดำเนินงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
 


          กลุ่มแต่ละกลุ่มจัดบูธแสดงผลงานการดำเนินงาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้วยความเต็มใจยิ่ง

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพฐ. เดินทางไปประเมินผลการดำเนินงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชสวนครัว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
นักเรียนช่วยกันเก็บเห็ดนางฟ้า เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
8 มี.ค.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับฟังนโยบายจาก สพฐ.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.60 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน โดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในการจัดเก็บข้อมูล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดให้เดือน “ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/4 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า