สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24676  ครั้ง


 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: 64010123
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับสาธารณชนทราบ หากสถานศึกษาใดมีความสนใจอ่านข้อมูลและรายละเอียด ติดต่อขอไฟล์ข้อมูลได้ที่ งานประกันคุณภาพภายใน บริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560