สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24400  ครั้ง
 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัด

          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้มาเยี่ยมเยียนในการเตรียมความพร้อมหลังจากที่เปิดทำการเรียนการสอนมาได้ ๗ วัน และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ... นางพรรณี แห้วเหมือน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ เปิดเผยว่า การที่ ผอ. เขตฯ ได้มาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ นับว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูที่เป็นผู้บ่มเพาะวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนสำหรับนักเรียนพิเศษ และท่านได้ชี้แนะแนวทางในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีกด้วย ...

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560