สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24410  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : "คูหาฯ" นำลูกเสือฯ สัมผัสประสบการณ์ ณ ค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ ขอนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ได้นำพานักเรียนไปสัมผัสประสบการณ์จริงในการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมอุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตรงตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย ในการนี้มีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน ๓๕๓ คน และครูผู้ควบคุม ๒๘ คน รวมทั้งหมด ๓๘๑ คน โดยการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560