สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 25 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24403  ครั้ง


 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับสาธารณชนทราบ หากสถานศึกษาใดมีความสนใจอ่านข้อมูลและรายละเอียด ติดต่อขอไฟล์ข้อมูลได้ที่ งานประกันคุณภาพภายใน บริหารงานวิชาการ E - mail : banbangklong_s@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๕๕ – ๖๔๕๓๖๘

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560