สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24382  ครั้ง


 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านปากคลอง
หัวข้อข่าว : รงเรียนบ้านปากคลอง ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนบ้านปากคลอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับสาธารณชนทราบ หากสถานศึกษาใดมีความสนใจอ่านข้อมูลและรายละเอียด ติดต่อขอไฟล์ข้อมูลได้ที่ งานประกันคุณภาพภายใน บริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปากคลอง

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560