สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24693  ครั้ง
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
หัวข้อข่าว : บูรณการแห่งการเรียนรู้

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหญ้า ให้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างนิสัยมีวินัยสู่เยาวชน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างนิสัยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ปกครอง จำนวน 6 โรงเรียน มีวินัยในตนเอง และเสริมสร้างมิตรภาพต่างโรงเรียน เพื่อนักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในการดำเนินชีวิตได้/ภาพข่าว PR Byaschool

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560