สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 22521  ครั้ง

 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :บ้านใหม่สุขเกษม
หัวข้อข่าว : ตรวจสอบภายใน

     คณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี.....ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกอย่างที่ชี้แนะและคำแนะนำที่มีประโยชน์เพื......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเชตุพน
หัวข้อข่าว : รงเรียนวัดเชตุพน ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

     รงเรียนวัดเชตุพน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลอง
หัวข้อข่าว : รงเรียนบ้านปากคลอง ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านปากคลอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสัก
หัวข้อข่าว : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านป่าสัก กลุ่มเครือข่ายอรุโณทัย ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2560 เอกสารภายในเล่มสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านป่าสัก ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :สพป.สุโขทัย เขต 1
หัวข้อข่าว : ให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกใหม่

     สมัครผู้ใช้ใหม่กันเลยนะครับ กำหนด username/password ใหม่ได้เลย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
หัวข้อข่าว : กิจกรรม English Field Trip

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย ผอ.สมพร บนขุนทด และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Field Trip นำนักเรียนช้น ป.4 - ม.3 มาพูดสนทนาภาษาอังกฤษกั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : "คูหาฯ" นำลูกเสือฯ สัมผัสประสบการณ์ ณ ค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ ขอนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ได้นำพานักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : ผอ.เขตฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัด

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้มาเยี่ยมเยียนในการเตรียมความพร้อมหลังจากที่เปิดทำการเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : รร.วัดคูหาฯ วางมือ วางใจ กับ วันเวลาที่เปลี่ยนผ่าน สู่วันวาน "การเกษียณฯ"

     มอบดอกไม้และภาพถ่ายแทนใจ สู่วันวานการเกษียณอายุราชการ แด่ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ 6 ท่าน ... เมื่อวานนี้ (28 ก.ย. 2560) เวลา 08.30 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนทุกคน ร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : คูหาฯ "บันทึกไว้สร้างความทรงจำ...สู่วันวานการเกษียณ"

     วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ร่วมบันทึกภาพถ่ายกับผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : ร่วมจงรักภักดี “คูหาฯ ใช้ดอกนี้แทนใจ บานสะพรั่งทั่วไทย เหลืองอร่ามทั่วฟ้าปฐพี”

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) ได้ดำเนินการจัดหาต้นดาวเรืองจำนวน ๒,๐๐๐ ต้น และเริ่มนำต้นดาวเรืองไปประดั......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าฉนวน
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ละม่อม อ่อนแก้ว คุณแม่ของคุณครูศิริทร อบเชย โรงเรียนวัดท่าฉนวน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ละม่อม อ่อนแก้ว คุณแม่ของคุณครูศิริทร อบเชย โรงเรียนวัดท่าฉนวน สวดอภิธรรมศพทุกวัน วันที่ 26-29 สิงหาคม 2560 เวลา ประมาณ 20.00 น. ณ วัดห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560