สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 22524  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

     สุดยอดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้รับรางวัล..รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น) ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 เป็นรางวัลอันทรงค่า เพชรแห่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : คูหาสุวรรณฯ เข้าร่วมแข่ง "จรวดขวดน้ำ NUWK ครั้งที่ 12"

     เมื่อวานนี้ (16 สิงหาคม 2560) นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) มอบหมายให้คณะครูพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ หรือ NU Water Rocket ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :64010123
หัวข้อข่าว : อุปกรณ์กีฬาสร้างฝัน

     บริษัทปุ้ยไวกิ้ง นำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสัก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสัก เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านป่าสัก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :64010123
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
หัวข้อข่าว : เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

     พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเชตุพน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเชตุพน เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :64010123
หัวข้อข่าว : แม่คือผู้ให้

      นายสนั่น อ่ำยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :64010123
หัวข้อข่าว : แก้วภูสี แหล่งเรียนรู้

     นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ของโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 และร่วมดำนา กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู น......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลอง
หัวข้อข่าว : เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

      โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : "วันแม่แห่งชาติ"

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยโดย นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.60 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชาชินี

     วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.60 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชาชินี เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันมหามงคลเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : คูหาสุวรรณฯ ร่วมสืบสานปณิธานทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) โดย นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY ANUBANSUKHOTHAI

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 โชว์ผลงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน วันนี้ (8 ส.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560