สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 30 ท่าน ผู้เข้าชม 22533  ครั้ง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์

      โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านมนตืคีรี เผยแพร่รายงานประจำสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านลานทองเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านลานทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเต่าทอง
หัวข้อข่าว : เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดเต่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงข......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหางตลาด
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

      โรงเรียนวัดหางตลาด คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปากพระ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

     นายวินัย กันอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่มาเรียนควบรวม นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจิรญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : รร.วัดคูหาฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์

      วันนี้ (27 ก.ค. 2560) เวลา 08.30 น. นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
หัวข้อข่าว : รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : รร.วัดคูหาฯ ร่วมกับ ดัชมิลล์ คิดส์ ก้าวสู่ปี 9 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

      เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. ทางกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผู้ผลิตนมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ในนาม "ดัชมิลล์ คิดส์" ได้มาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ภายใต้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อต้อนรับและแนะนำ คณะกรรมการชุดใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
หัวข้อข่าว : วัดใหม่ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความดีเพื่อพ่อในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.สุโขทัย จัดสรรชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมนักเรียนทำน้ำพริกจำหน่าย

     นายวัลลภ เพ็งม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดสรรชั่วโมงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

     กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 ก.ค.60 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จัดกิจกรรม English Camp

     โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จัดกิจกรรม English Camp ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ซึ่งได้รับความร่วมมือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากศูนย์ Peer Center โรงเรียนอนุบาลบ้านด่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560