สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 24393  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :64010123
หัวข้อข่าว : แก้วภูสี แหล่งเรียนรู้

     นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ของโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 และร่วมดำนา กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู น......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลอง
หัวข้อข่าว : เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

      โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : "วันแม่แห่งชาติ"

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยโดย นายภานุวัชร อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.60 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชาชินี

     วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.60 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชาชินี เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันมหามงคลเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : คูหาสุวรรณฯ ร่วมสืบสานปณิธานทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) โดย นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY ANUBANSUKHOTHAI

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 โชว์ผลงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน วันนี้ (8 ส.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์

      โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านมนตืคีรี เผยแพร่รายงานประจำสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ผลการดำเน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านลานทองเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านลานทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จสมบูรณ์ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเต่าทอง
หัวข้อข่าว : เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนวัดเต่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงข......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหางตลาด
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

      โรงเรียนวัดหางตลาด คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปากพระ
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

     นายวินัย กันอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่มาเรียนควบรวม นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจิรญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : รร.วัดคูหาฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์

      วันนี้ (27 ก.ค. 2560) เวลา 08.30 น. นายอัมพร ฉันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
หัวข้อข่าว : รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560