สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 22532  ครั้ง

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายวิชาการโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
หัวข้อข่าว : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไกรใน ได้ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปมอบให้กับวัดในตำบลไกรใน เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยทอดผ้าป่านกยูงทอง

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยทอดผ้าป่านกยูงทองเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงภูมืทัศน์ของโรงเรียน และฉลองอาคาร "บัวชมพู"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหางตลาด
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนวัดหางตลาด

     โรงเรียนวัดหางตลาด นำโดย นายธิติภูมิ แก้วเนย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

     พฺิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สพป.สท1 ของชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีี่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต1

     ท่าน ดร.พยอม วงศ์พูล ผอ. สพป สุโขทัย เขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต1 วันที่ 14 มี.ค. 60 ณ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านใหม่สุขเกษม
หัวข้อข่าว : มะนาววง

     โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ปลูกมะนาววง โดยให้นักเรียนรับผิดชอบดูแลคนละต้น เดินระบบน้ำ ให้จ่ายน้ำให้กับมะนาวเพื่อป้องกันเมื่อเจอภัยแล้งช่วงฤดูร้อน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : สถานที่สอบโรงรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" เพื่อการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท ๑

     การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท ๑ วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : Active Learning Camp "ค่ายวิทยาศาสตร์"

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) โดย นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : Active Learning Camp "ค่ายวิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
หัวข้อข่าว : ค่ายเตรียมตวามพร้อม Onet

     โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมนำโดย ผอ.สมพร บนขุนทด จัดค่ายเตรียมความพร้อมการสอบ Onet ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ Onet ของนั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสาหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเสาหินจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดเสาหิน อำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต1นำโดยผู้อำนวยการธนวัฒน์ พุดจาด และคณะครูได้มีการนัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : คณะครูร่วมสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" นายสุทธิชัย เข็มคง พร้อมคณะครู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) ณ. ศาลาการเปรียญวัดตระพังทอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์

      เนื่องจากเครือข่ายข่าว e-news ขัดข้องทำให้ข้อมูลข่าวเก่า ๆ ศูนย์หาย ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขแล้ว ขอให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทดลองส่งข่าวเข้ามาใหม่ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาทำให้ข้อมูลหายทั้งหมด

     เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาด้านอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ จึงทำให้ข้อมูลในแม่ข่าย Server หายทั้งหมด ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกเครือข่ายข่าวการศึกษา E-network......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560