สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 24414  ครั้ง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) - PR
หัวข้อข่าว : รร.วัดคูหาฯ ร่วมกับ ดัชมิลล์ คิดส์ ก้าวสู่ปี 9 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

      เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. ทางกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผู้ผลิตนมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ในนาม "ดัชมิลล์ คิดส์" ได้มาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ภายใต้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อต้อนรับและแนะนำ คณะกรรมการชุดใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
หัวข้อข่าว : วัดใหม่ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความดีเพื่อพ่อในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.สุโขทัย จัดสรรชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมนักเรียนทำน้ำพริกจำหน่าย

     นายวัลลภ เพ็งม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดสรรชั่วโมงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

     กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 ก.ค.60 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จัดกิจกรรม English Camp

     โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว จัดกิจกรรม English Camp ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ซึ่งได้รับความร่วมมือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากศูนย์ Peer Center โรงเรียนอนุบาลบ้านด่......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายวิชาการโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
หัวข้อข่าว : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไกรใน ได้ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปมอบให้กับวัดในตำบลไกรใน เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยทอดผ้าป่านกยูงทอง

     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยทอดผ้าป่านกยูงทองเพื่อพัฒนาการศึกษาและปรับปรุงภูมืทัศน์ของโรงเรียน และฉลองอาคาร "บัวชมพู"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหางตลาด
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนวัดหางตลาด

     โรงเรียนวัดหางตลาด นำโดย นายธิติภูมิ แก้วเนย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

     พฺิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สพป.สท1 ของชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีี่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต1

     ท่าน ดร.พยอม วงศ์พูล ผอ. สพป สุโขทัย เขต1 เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต1 วันที่ 14 มี.ค. 60 ณ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านใหม่สุขเกษม
หัวข้อข่าว : มะนาววง

     โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ปลูกมะนาววง โดยให้นักเรียนรับผิดชอบดูแลคนละต้น เดินระบบน้ำ ให้จ่ายน้ำให้กับมะนาวเพื่อป้องกันเมื่อเจอภัยแล้งช่วงฤดูร้อน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
หัวข้อข่าว : สถานที่สอบโรงรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" เพื่อการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท ๑

     การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท ๑ วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : Active Learning Camp "ค่ายวิทยาศาสตร์"

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) โดย นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : Active Learning Camp "ค่ายวิ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560