[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินได้จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
บูรณการแห่งการเรียนรู้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สน ตำแหน่ง ครูช..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจสอบภายใน
คณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รงเรียนวัดเชตุพน ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
รงเรียนวัดเชตุพน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รงเรียนบ้านปากคลอง ขอเผยแพร่การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านปากคลอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านป่าสัก กลุ่มเครือข่ายอรุโณทัย ขอเผยแพร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ได้ดำเนินการจัด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกใหม่
สมัครผู้ใช้ใหม่กันเลยนะครับ กำหนด username/password ใหม่ได้เลย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม English Field Trip
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
"คูหาฯ" นำลูกเสือฯ สัมผัสประสบการณ์ ณ ค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.เขตฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพยอม วงษ์พูล ผู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.วัดคูหาฯ วางมือ วางใจ กับ วันเวลาที่เปลี่ยนผ่าน สู่วันวาน "การเกษียณฯ"
มอบดอกไม้และภาพถ่ายแทนใจ สู่วันวานการเกษียณอายุราช..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]