สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 6924  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : กีฬาภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นภายในวันที่ 6-9 โดยได้รับความสนับสนุนจากทางผู้บริหาร คณะครู ชุมชน และนักเรียนเป็นอย่างดี มีการจัดขบวนพาเหรดของแต่ละสีอย่างสวยง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านใหม่สามมัคคีร่วมกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ

     เมื่อวันที่ 25/9/60 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำขึ้นในพื้นที่ของหมู่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดค่ายวิชาการขึ้นภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยค่ายย่อยถึง 6 ค่าย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอาเซีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้าง BIG C สาขาตาก มอบถังน้ำ ถังขยะ และพัฒนาสนามเด็กเล่น

     เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะครู นักเรียนและชุมชนบ้านห้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม

     โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดในหมู่บ้าน โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆนี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
หัวข้อข่าว : ร.ร.ชูวิชาราษฎร์วางแผนสร้างสวนพฤษศาสตร์

     นางอรชร ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ และข้าราชการครู ได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤษศาสตร์ ซึ่งกำลังดำเนินการวางแผนจัดรูปแบบ เพื่อบูรณาการณ์การเรียนการสอนด้านพฤษศาส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐

     วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานสาง เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านรองจักรกฤษ ทองดอนคำ พร้อมคณะได้ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็กที่ ร.ร.บ้านห้วยนึ่ง โดยมีประธานกลุ่มเมือ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรวม ร.ร.ขนาดเล็ก

     วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านรองจักรกฤษ ทองดอนคำ ได้ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ณ รร.บ้านหนองแขม นึ่ง โดยมีประธานกลุ่มเมืองตาก และ ผอ.นุตพล ธร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

     วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคธาวุธ ประเสริฐผล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : เปิดงานการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต้านยาเสพติด "ฟุตบอล อบต.แม่ท้อคัพ"

     วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านลานสาง ร่วมบรรเลงในพิธีเปิดงานการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต้านยาเสพติด "ฟุตบอล อบต.แม่ท้อคัพ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : "บัณฑิตน้อย" พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และปัจฉิมนิเทศ

     วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลานสาง จัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย" พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานนี้ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานสาง

     วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณคุณสวัสดิ์ วงษ์คำ มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานสาง จำนวน ๑๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมี ส.อบต.ประทิม ปัญญาครอง เป็นผู้แทนม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560