สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 9611  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :chonlaprathanrangsanschool
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านอำเภอสามเงา

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านอำเภอสามเงา โดยมี นายสุทธา วงษ์ใหญ่ ประะธานช......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :chonlaprathanrangsanschool
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ได้รณรงค์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน หลังจากเปิดเรียนสัปดาห์แรก โดยได้รับการส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :chonlaprathanrangsanschool
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯระดับกลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ โดยการนำของ ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได้จัดค่ายวิชาการและวันภาษาไทย โดยช่วงเช้าเป็นวันภาษาไทย ช่วงบ่ายเป็นค่ายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน และที่เป็นไ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้รับเกียรติให้เตรียมการรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากคณะกรรมการที่มาจาก สพม 39......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

     ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมดั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล

     วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลโลก เพื่อเป็นการปลุกกระแส และสร้างจิตสำนึกที่ดี ทั้งทัศนะคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยได้เชิญวิทยากรหลายท่านมาร่วมให้ความรู้ มีแนวทางของ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพุธที่20ธันวาคม2560 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้จัดการดำเนินการสอบPre O-Netนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน9 คน ปีการศึกษา2560 โดยใช้ข้อทดสอบมาตรฐานวัดผลส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมร่วมบริจาค “โครงการก้าวคนก้าว” ในการจัดชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนได้นำคณะครู นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรม“โครงการก้าวคนก้าว” โดยนายอทิวรา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : กีฬาภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นภายในวันที่ 6-9 โดยได้รับความสนับสนุนจากทางผู้บริหาร คณะครู ชุมชน และนักเรียนเป็นอย่างดี มีการจัดขบวนพาเหรดของแต่ละสีอย่างสวยง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านใหม่สามมัคคีร่วมกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ

     เมื่อวันที่ 25/9/60 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำขึ้นในพื้นที่ของหมู่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดค่ายวิชาการขึ้นภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยค่ายย่อยถึง 6 ค่าย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอาเซีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้าง BIG C สาขาตาก มอบถังน้ำ ถังขยะ และพัฒนาสนามเด็กเล่น

     เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะครู นักเรียนและชุมชนบ้านห้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560