สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 20500  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การรับทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความยากลำบาก

     ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค มอบหมายให้นางสาวกนกอร แดงแม่พูล ครูโรงเรียนบ้านกองโค พานักเรียนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ การช่วยเห......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ตามโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยนางสาวกนกอร แดงแม่พูล ครูโรงเรียนบ้านกองโค และนายนพพร กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านกองโค เข้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา อ.ตรอน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอตรอน โดยมี นายนิรัติ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เข......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้พานักเรียนโรงเรียนบ้านกองโคไปเข้าร่วมการแข่งขั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีเปิดงาน ขอบคุณพืขพันธุ์ธัญญาหาร อบต.บ้านแก่ง ประจำปี 2560

     นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนายเสน่ห์ แก้วหนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชำทอง พร้อมด้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ร่วมการแสดงงานประเพณีไหลแพไฟของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประจำปี 2560

     รร.บ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐ ของชาวอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เวทีการแสดงขององค์การบริหารส่ว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงงานประเพณีไหลแพไฟ อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิถต์ ประจำปี 2560

     โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ชื่อขุด “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ของเทศบาลตำบลบ้านแก่งอำเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพช่องปากและรณรงค์แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ภาคเรียนที่ 2/2560

     เมื่อศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลตรอน มาตรวจสุขภาพในช่องปากและรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าเยือนถิ่น ให้กำลังใจ ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560

     27/11/2560 คุณวิโรจน์ เกตุสุวรรณ ศิษย์เก่า รร.บ้านชำทอง ได้มาให้กำลังใจคณะครู ศิษย์ปัจจุบันพร้อมทั้งมอบธนบัตร หนังสือพระราชทาน”บรมกษัตริย์วัฒนาสถาน”ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหัวหาด
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง"หาดเสือเต้นเกมส์" ปี 2560

     การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง "หาดเสือเต้นเกมส์" ปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ระหว่างวันที่ 22 24 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อ.ตรอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

     นายสมศักดิ์ฺ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ."O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ"

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ันฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 "จาจุรีเกมส์" ปี 2560

     การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 ในระหว่างวันที่13-17 พ.ย.2560 “จามจุรีเกมส์” การแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ณ สนาม รร.บ้านเหล่า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โดยได้รับเกียรติจาก นายพั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม รร.บ้านชำทอง โดยได้รับเกียรติจาก นางอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

     การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม รร.บ้านชำทอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่า......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560