สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 21273  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู รร.บ้านชำทอง ประชุมผ่าน TV.Conference

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะครู รร.บ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายสมศักดิ์ คำลือมี ผอ.รร.วัดดอย รก.ในตำแหน่งผอ.รร.บ้านชำทอง เข้าร่วมประชุมผ่าน TV.Conference การประเมินวิทยฐานะตาม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ผอ.รร.บ้านชำทอง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

     เข้าวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่งของชีวิตการเข้ารับราชการ และครอบครัวตลอดจนวงตระกูลของข้าพระพุทธเจ้า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ควันหลง " การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์"

     ควันหลง "กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมบ้านครบ 100 เปอร์เซ็นต์ฺ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน แล......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     นายสมศักดิ์ คำลือมี ผอ.รร.วัดดอย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านชำทอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.ส......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ระดมความคิดสู่การปฏิบัติ โครงการเรียนคุณธรรม สพฐ.

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จััดกิจกรรมระดมความคิดของนักเรียนเพื่อเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. โดยมีคณะครูเป็นผู......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีไหว้ครูให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณะครูและถือโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์มีครูที่สมบูรณ์แบบ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ท่านรองฯติดตามโครงการอาหารกลางวันชำทอง

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน ที่ รร.บ้านชำทอง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย (สมศักดิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า ผุ้มีอุปการคุณของโรงเรียนบ้านชำทอง

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คุณวิมล มูลเม้า ผจก.บ.เจริญรีไซเคิลมอบเงิน 20,000บาท ศิษย์เก่า รร.บ้านชำทอง สมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษา ผ่าน ส.อบต.จักราวุธ ชมเหล่า คุณวิชิต ย้ายจัตุรัส ในนามโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รองนายก อบต.บ้านแก่ง ใจดี

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายมาณพ ด้วงลา รองนายก อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นำหมี่พันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามโรงเรียนบ้านชำทอง ขอขอบคุณเป็นอย่......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี "มอบรองเท้า ให้นักเรียนบ้านชำทอง"

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ครูตระการ ปั้นคุ่ย ครูชำนาญการ รร.บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) ประสานงานกับ บุคลากรจาก รพ.อ.ลับแล โดยการนำของ ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : พระธรรมทูต"เผยแผ่พระพุทธศาสนา"

     คณะพระธรรมทูต อ.ตรอน มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน รร.บ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านชำทอง ขอนมัสการด้วยความเคารพ(สมศักดิ์ คำลือมี:ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ผุ้ใหญ่ใจดี "มอบกางเกงให้ น้องชั้นอนุบาล"

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสาโรช ดีวิจิตร ผอ.รร.หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) บริจาคกาเกงนักเรียน จำนวน 8 ตัว มูลค่า 800 บาท ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี "มอบรองเท้า ถุงเท้า และเลี้่ยงไอศกรีม"

     คุณสมศักดิ์ คุณจิราภรณ์ น้อยนคร (ศิษย์เก่า รร.บ้านชำทอง) นำถุงเท้า รองเท้า(จำนวน 5 คู่) มาแจกให้นักเรียนทุกคน นายวาระ มั่นกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้นำไอศกรีมมา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันพระ

     ในปีการศึกษา 2561ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำนักเรียนไปทำบุญตักรบาตร ฟังเทศน์ทุกวันพระ (สมศักดิ์ คำลือมี:ข่าว/พรรษา โมตเหลี่ยม:่ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า ชำทอง "มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้โรงเรียนบ้านชำทอง"

     คุณข้าว คุณชาย ศิษย์เก่า รร.บ้านชำทอง มอบหนังสืออ่านนอกเวลา ให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการส่งิสริมทักษะการอ่านให......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560