สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24486  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ."O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ"

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ันฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศักดิ์ คำลือมี: ข่าว/ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560