สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24481  ครั้ง
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพช่องปากและรณรงค์แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ภาคเรียนที่ 2/2560

          เมื่อศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลตรอน มาตรวจสุขภาพในช่องปากและรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามโรงเรียนบ้านชำทอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลตรอนเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ (สมศักดิ์ คำลือมี: ข่าว/อารีรัตน์ กังขอนนอก:ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560