สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24479  ครั้ง
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงงานประเพณีไหลแพไฟ อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิถต์ ประจำปี 2560

          โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ชื่อขุด “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ของเทศบาลตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ลานเอนกประสงค์ริมลำนำ้น่านเมื่อวันที่ 4/12/2560เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป (สมศักดิ์ คำลือมี: ข่าว/อารีรัตน์ กังขอนนอก:ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560