สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24475  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ตามโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยนางสาวกนกอร แดงแม่พูล ครูโรงเรียนบ้านกองโค และนายนพพร กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านกองโค เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ตามโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อความรอบรู้ด้านสุภาวะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุม กรอ. อาคาร ICT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560