สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24931  ครั้ง
 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีร.ต.ท.อุกฤษฏ์ พรหมแก้วต่อ รอง สว.(ป) ภ.ทองแสนขัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังใหนักเรียนรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด โทษที่เกิดจากการเสพยาเสพติด.......(นางสาวนิฤมล ดาสี : ภาพ/ข่าว)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560