สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24927  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านขำทองให้การต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินในครั้่งนี้ โดยมี นายชำนาญ สิงห์ใส ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน ในนามโรงเรียนบ้านชำทอง ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึึ้นไป มา ณ โอกาสนี้เป็ฺนอย่างสูง(สมศักดิ์ คำลือมี:ข่าว/ แก้วกัลยา นพรัตน์:ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560