สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24925  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : พระภิกษุ "เผยแผ่พระพุทธศาสนา"ภายในโรงเรียนบ้านชำทอง

          พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านใหม่เยาวชน์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มาทำการสอนวิชาพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกวันอังคาร ในภาคเรียนที่ 1/2561 นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและซาบซึ้่งในพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น ในนามโรงเรียนบ้านชำทอง จึงขอนมัสการด้วยความเคารพ (สมศักดิ์ คำลือมี: ข่าว/ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560