สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24923  ครั้ง
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2561"

          เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่่งเสริมสุขภาพระดั้บทอง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 จาก นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน ในนามโรงเรียนบ้านชำทอง ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ภารโรง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านชำทองด้วยดีเสมอมา จึงทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรอย่างเต็มภาคภูมิ (สมศักดิ์ คำลือมี: ข่าว/ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560