สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 24485  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายเมืองตรอน 3 ปีการศึกษา 2561

     นายสมศักดฺฺฺิ์ คำลือมี ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า่นชำทอง เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนพลศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2561"

     เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่่งเสริมสุขภาพระดั้บทอง อำเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิต "ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ"อำเภอตรอน ประจำปี 2561

     นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ ได้มอบหมายจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูอำเภอตรอน ทำหน้าที่......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : พระภิกษุ "เผยแผ่พระพุทธศาสนา"ภายในโรงเรียนบ้านชำทอง

     พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านใหม่เยาวชน์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มาทำการสอนวิชาพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกวันอังคาร ในภาคเรียนที่ 1/2561 นั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การปลูกข้าวโพด เพื่อเสริมทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมทักษะอาชีพ การปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียว ให้แก่นักเรียน โดยมี คุณครูประดิษฐ์ สุวรรณศรี ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และ นายอนัน......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

      วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ ,พนักงานเทศบาลท่าสัก, คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสัก ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจทำค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแพะ
หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกสถานศึกษา

      นักเรียนโรงเรียนบ้านแพะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนายวินัย ถิ่นอ่อน หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ นั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : ประกวดกิจกรรมกับอีซูซุ

     นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุมอบหมายให้นางสุกัญญา ไทยปิยะ นางลัฐิกา ผาบไชย นางเดือนกวี ทองก้อนและนางนารีรัตน์ โทนแจ้ง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีร.ต.ท.อุกฤษฏ์ พรหมแก้วต่อ รอง สว.(ป) ภ.ทองแสนขัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     นายขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้นนำคณะครูและนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โครงการชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์

     โรงเรียนบ้านปาววุ้นจัดกิจกรรมตามโครางการ ""ชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการป้องก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี

     วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก นำโดย ผอ.นัธวุฒิ อ่อนแพง ประธานเครือข......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแพะ
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

     ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ นางสุภารัตน์ เต็มกันทา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : วันแม่ 2561

      โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีนายชวลิต ประภัสสร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งเป็นประธาน คุณครูสุนทร ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560