สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 23309  ครั้ง

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำด้านคุณธรรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม"

     วันอังคารที่ 11 -12 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้า่นท่าสัก จัดค่ายอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำด้านคุณธรรม "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
หัวข้อข่าว : ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบ้านเกาะ จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแพะ
หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกสถานศึกษา

      นักเรียนโรงเรียนบ้านแพะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยนายวินัย ถิ่นอ่อน หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ นั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : ประกวดกิจกรรมกับอีซูซุ

     นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุมอบหมายให้นางสุกัญญา ไทยปิยะ นางลัฐิกา ผาบไชย นางเดือนกวี ทองก้อนและนางนารีรัตน์ โทนแจ้ง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีร.ต.ท.อุกฤษฏ์ พรหมแก้วต่อ รอง สว.(ป) ภ.ทองแสนขัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     นายขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้นนำคณะครูและนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โครงการชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์

     โรงเรียนบ้านปาววุ้นจัดกิจกรรมตามโครางการ ""ชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการป้องก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี

     วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก นำโดย ผอ.นัธวุฒิ อ่อนแพง ประธานเครือข......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแพะ
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

     ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ นางสุภารัตน์ เต็มกันทา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : วันแม่ 2561

      โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีนายชวลิต ประภัสสร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งเป็นประธาน คุณครูสุนทร ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายหลวน เขื่อนพันธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม กิจกรรม โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดินปีง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมโครงการ "วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ" โดยมีนายไสว เกิดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางจัดอบรมกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี

     วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะครู จัดอบรมกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดีให้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนานักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : Best Practice ระดับดีเยี่ยม

     นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม นางนารีรัตน์ โทนแจ้ง ครูแกนนำ ได้รับรางวัลด้านการจัดการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560