[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู รร.บ้านชำทอง ประชุมผ่าน TV.Conference
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะครู รร.บ้านชำทอง สพป.อุตรดิต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.รร.บ้านชำทอง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
เข้าวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นับว่าเป็นเกียรติประวัติอย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ควันหลง " การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์"
ควันหลง "กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โรงเรียนบ้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายสมศักดิ์ คำลือมี ผอ.รร.วัดดอย รักษาการในตำแหน่ง ผอ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ระดมความคิดสู่การปฏิบัติ โครงการเรียนคุณธรรม สพฐ.
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ท่านรองฯติดตามโครงการอาหารกลางวันชำทอง
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศิษย์เก่า ผุ้มีอุปการคุณของโรงเรียนบ้านชำทอง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คุณวิมล มูลเม้า ผจก.บ.เจริญรีไ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รองนายก อบต.บ้านแก่ง ใจดี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายมาณพ ด้วงลา รองนายก อบต.บ้าน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้ใหญ่ใจดี "มอบรองเท้า ให้นักเรียนบ้านชำทอง"
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ครูตระการ ปั้นคุ่ย ครูชำนาญก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พระธรรมทูต"เผยแผ่พระพุทธศาสนา"
คณะพระธรรมทูต อ.ตรอน มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่นักเร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผุ้ใหญ่ใจดี "มอบกางเกงให้ น้องชั้นอนุบาล"
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสาโรช ดีวิจิตร ผอ.รร.หนองก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้ใหญ่ใจดี "มอบรองเท้า ถุงเท้า และเลี้่ยงไอศกรีม"
คุณสมศักดิ์ คุณจิราภรณ์ น้อยนคร (ศิษย์เก่า รร.บ้านชำท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันพระ
ในปีการศึกษา 2561ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านชำทอง สพป...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศิษย์เก่า ชำทอง "มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้โรงเรียนบ้านชำทอง"
คุณข้าว คุณชาย ศิษย์เก่า รร.บ้านชำทอง มอบหนังสืออ่านน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศิษย์เก่า มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านชำทอง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 อ.สมชาย รุ่งเรือง อาจารย์วิ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]