[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายเมืองตรอน 3 ปีการศึกษา 2561
นายสมศักดฺฺฺิ์ คำลือมี ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดดอย รัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2561"
เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานมุทิตาจิต "ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ"อำเภอตรอน ประจำปี 2561
นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย รักษา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พระภิกษุ "เผยแผ่พระพุทธศาสนา"ภายในโรงเรียนบ้านชำทอง
พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านใหม่เยาวชน์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การปลูกข้าวโพด เพื่อเสริมทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมทักษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านชำทอง สังกัดสำนัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ ,พนัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านแพะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประกวดกิจกรรมกับอีซูซุ
นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างภู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
นายขวัญธิชล บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการชีวีปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์
โรงเรียนบ้านปาววุ้นจัดกิจกรรมตามโครางการ ""ชีวีป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑
ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่ 2561
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาต..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]