.
 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2565 และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์ 
..