กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลัง
แห่งความภักดี
               
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ประกอบด้วย ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ จำนวน ๑๔๘ คน วิทยากรพี่เลี้ยง ๒๐ คน คณะทำงาน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๘ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงงานคุณธรรม โดยผ่านการมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติร่วมกัน และส่งเสริมให้เยาวชนน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และได้ทำความดี เพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วิชุดาและกานต์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
           เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะครูผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชุมพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 81394 ครั้ง Your IP Address is 54.167.18.170
          เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มีนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมเข้าร่วมพิธี โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญานตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายโครงงานคุณธรรม
ระดับภูมิภาค

          

 
          เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์) เนื่องในวันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
           สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดยนางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มีนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมเข้าร่วมพิธี โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญานตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ โดยมีนางวรินสินี เชื้อสิริธัญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ วัดหัวทุ่ง (สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย สาขา 12) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและศาสนสถานต่าง ๆ ของวัดหัวทุ่ง จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า